ĐC: ấp 1, Xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang
Tin tức nổi bật